Lämna dina tävlingsbidrag

Sista inlämningsdag är 16 januari!

Skicka in dina bidrag här. Se till att företagsuppgifter och kontaktperson är korrekt ifyllda.
Obs! Du kan bara registrera ett bidrag åt gången. Har ni t.ex tre reportage så skall tre separata anmälningar göras.

Bidraget skall skickas in som PDF, JPG eller PNG (med undantag för Årets Gratistidning). Skicka in din fil i stående A4, format 210x297mm.

Tävlingskategorier

Bästa säljorganisation - 300 kr/bidrag
Den säljorganisation som under året visat driv och kreativitet i utvecklingen av försäljning och/eller arbetsformer. Nytänkande, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Samverkan mellan försäljning i traditionella och digitala medieformer är ett plus i bedömningen. Det konkreta kommersiella resultatet av årets prestation ska tillmätas stor betydelse.

Bästa digitala initiativ - 300 kr/bidrag
Initiativet skall vara, eller ha framtida potential att bli, affärsmässigt (d.v.s. ge kundnytta som kunder är beredda att betala för) eller skapa trafik som kunder är beredda att betala för.
Initiativet skall ha bidragit till att flytta fram Gratistidningens digitala position på lokalområdet.

Bästa reportage – Sport, kultur, nöje - 500 kr/bidrag
Bästa reportage – Politik, samhälle, näringsliv - 500 kr/bidrag
Bästa reportage – Personporträtt - 500 kr/bidrag

Förmågan att genom val av ämne, stil, språkbruk, intervjupersoner med mera spegla det som sker i det lokala samhället. Förmågan att presentera artikeln på ett lättbegripligt och intresseväckande sätt. Förmågan att beröra läsarna.

Bästa annons/kampanj - 300 kr/bidrag
Annonsen skall vara från ett lokalt företag. Ni skall själva ha skapat idé och layout. Juryn bedömer idéhöjd, originalitet och tydlighet.

Bästa foto - 300 kr/bidrag
Förmågan att genom val av upplägg, stil, bildspråk, fotografiskt kunnande med mera spegla det som sker i det lokala samhället. Hur väl bilden representerar artikel eller reportage på ett lättbegripligt och intresseväckande sätt. Förmågan att beröra läsarna.

Årets gratistidning - 500 kr/bidrag
Helhetsintrycket av tidningen. Tidningens läsvärde och läsupplevelse. Tidningens utveckling och nytänkande.

För Årets Gratistidning gäller att man förutom korrekt ifyllt formulär här skall skicka in fyra fysiska exemplar av tidningen. Ett ex från varje kvartal
under 2014. Detta ligger sedan till grund för juryns bedömning.
Tidningarna skickas till:
Gratistidningarnas Förening
Box 12
513 21 FRISTAD

Glöm inte att fylla i er motivering på samtliga tävlingsbidrag. Detta är något som juryn tar med i sin bedömning.
Inloggningsuppgifter skickas till kontaktperson via e-post.

Samtliga priser är exkl momsVillkor
Vi är medvetna om och godkänner att Gratistidningarnas Förening kan komma att använda insänt material på hemsidan, i nyhetsbrev, Facebook samt i pressreleaser som är kopplade till Branschdagen. Vidarepublicering av innehållet enligt ovanstående godkänns även förutsatt att publiceringen syftar till att beskriva Branschdagen, Gratistidningarnas Förening och/eller presentera det enskilda tävlingsbidraget. Ingen ersättning utgår för användande av materialet enligt dessa villkor.