FÖRELÄSARE

 

Vi bjuder på fem intressanta föreläsare under dagen.
Alla kommer kunna lyssna till Björn Lorentzi och Stefan Hyttfors.
Du väljer själv vilka två andra pass du vill gå på.

 

GEMENSAM FÖRELÄSNING

COSMOS
09.20-
10.00

 

 

KORT INFO OM BJÖRN...
Björn Lorentzi är vd på Media720 och har en bakgrund inom media sedan slutet av 80-talet. Björn har arbetet med annonsförsäljning, upplagearbete, startat och lagt ner tidningar och sajter på olika medieföretag. Ett av dem var som vd på gratistidningen Stockholm City. Som konsult arbetar Björn mycket med den digitala omställningen i branschen och inte minst med hur innehåll och intäkter förhåller sig till varandra. Workshops, utbildningar, bollplank till ledningar och implementationsarbete är exempel på vanliga uppgifter.

 

ÅRETS ÖPPNINGSTALARE:

BJÖRN LORENTZI

DIGITALT VARFÖR & DÄRFÖR
En uppstart om vad som händer i vår omvärld och hur det
påverkar oss inom mediebranschen. Samt spelreglerna för att
få digitala annonsintäkter.

MEDIA 720
Media720 hjälper medieföretag med strategiska och operativa konsultinsatser samt hyr ut eller rekryterar kunnig personal. Med fokus och helhetssyn på media ser vi till att våra kunder har rätt kompetens vid rätt tillfälle. I det läge branschen befinner sig i sammanfattar vi det med ”Reshaping Media”.
 

WORKSHOP & FÖRELÄSNING

 
VAL 1

 

 

MARIE ANDERVIN
& JOAKIM JANSSON

I kombon Marie + Joakim möts fyra spännande perspektiv; den sociala & digitala affären samt digital transformation & mediebranschen.
Efter tre års research och praktiskt arbete


DEN SOCIALA & DIGITALA AFFÄREN
DIGITAL TRANSFORMATION & MEDIEBRANSCHENhar Marie, VD för kunskapsföretaget Digital Intelligence Scandinavia och Joakim, expert på digital transformation och grundare av DigJourney, arbetat fram en arbetsmetodik som stödjer bolag i sitt arbete med digitalisering samt hjälper till att stärka både befintlig verksamhet och att utveckla nya digitala affärer. Idag arbetar kombon med bland annat med bolag inom medie, detaljhandeln och IT-branschen med deras digitala resa.
Under eftermiddagen den 27 mars får du ta del av viktiga nycklar och verktyg för att ta kommandot i er digitala resa.

 

WORKSHOP & FÖRELÄSNING

 
VAL 2

 

 

SVANTE RANDLERT

Svante Randlert är VD på företaget Communication, en del av Academic Work-koncernen, och specialister på arbetsgivarkommunikation. Koncernen har vuxit från 0 till 1,7 miljarder i omsättning på bara 15 år och finns nu i 5 länder med 17 kontor.
Svante är 34 år ung och full av energi. Han är en av Sveriges mest anlitade konsulter inom kommunikation mot de yngre målgrupperna. Svante arbetar dagligen med att paketera Sveriges största arbetsgivares erbjudanden och föreläser kontinuerligt för företag och organisationer runt om i landet i ämnet. Svante har tidigare grundat och lanserat flera olika ungdomsmagasin, startat  digitala och fysiska plattformar med fokus på den nya generationen. En av dessa är gratistidningen Piraja för gymnasieelever som han startade 2003 och redan 2005 hade magasinet över en miljon i annonsintäkter per utgåva.

 


HUR ATTRAHERA OCH KOMMUNICERA MED DEN YNGRE MÅLGRUPPEN OCH HUR KAN NI ÖKA ANNONSINTÄKTERNA GENOM DESSA INSIKTER!

 

Svante Randlert, VD på Communication kommer i sin workshop att ge er både inspiration, nya insikter och konkreta verktyg som hjälper er förstå och kommunicera med generation Y och Z. Eftersom han själv är född på 80-talet, kan han inte bara ämnet - han lever det!
Dagens workshop ger dig kunskap om:

  • • Hur du bättre kan förstå den yngre målgruppen.
  • • Insikter och konkreta verktyg för att förbättra er kommunikation mot generation Y och Z.
  • • Vad gör de som är bäst på att kommunicera mot denna målgrupp och vilka är de största misstagen
  • • Hur gjorde gymnasietidningen Piraja när de gick från nystartad gratistidning till annonsintäkter på över en miljon per nummer.

WORKSHOP & FÖRELÄSNING

 
VAL 3

 

 

KORT INFO OM JOHAN
Johan Svensson är en Digital Affärsstrateg med fokus på affärsutveckling, digitalt innehåll, kanaler och plattformar. Johans många nedslag i startup-världen har gett honom ovärderlig insikt om det digitala entreprenörskapet idag. Han har även haft flera roller som Försäljningschef och VD inom mediekoncerner som MTG och Stampen.
Som omvärldsbevakare av den digitala utvecklingen samlar Johan in trender och digitala insikter från många olika källor, deltar på internationella konferenser och ingår i flera nätverk med digitala experter.

 

KREATIV DIGITAL MEDIEFÖRSÄLJNING

 

Creative Sales med fokus på digitala och sociala kanaler/paketeringar.
Målgrupp: Primärt försäljningschefer och äljare. Men även ledning kommer att få viktiga insikter.


MEDIA 720
Media720 hjälper medieföretag med strategiska och operativa konsultinsatser samt hyr ut eller rekryterar kunnig personal. Med fokus och helhetssyn på media ser vi till att våra kunder har rätt kompetens vid rätt tillfälle. I det läge branschen befinner sig i sammanfattar vi det med ”Reshaping Media”.

 

 

GEMENSAM FÖRELÄSNING

COSMOS
16.00-
16.50

 

 

Stefan Hyttfors började sin yrkesbana som journalist och redaktionell ledare på Expressen, slutade efter 12 år för att studera ekonomi och startade pr-byrån Wenderfalck.

ÅRETS HUVUDTALARE:

STEFAN HYTTFORS

Stefan Hyttfors är en av Sveriges mest uppskattade och anlitade föreläsare på temat framtida trender, affärsutveckling och förändringsledarskap.
Hans förmåga att beskriva utvecklingen i samhället med fokus på beteendeförändringar får de flesta att se på framtiden med helt nya ögon.